รับสมัครงานด่วน

– วิศวกรไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง
– ช่างไฟฟ้า มีประสบการณ์ หลายตำแหน่ง
– ฝ่ายขาย หลายตำแหน่ง
– ฝ่ายบัญชี 1 ตำแหน่ง
– ธุรการ 1 ตำแหน่ง

สนใจสมัครด้วยตนเองที่
บริษัท สังวาลย์อิเล็คทริค จำกัด
โทร.034-978-557