การบำรุงรักษาและการดูแลหม้อแปลงมีความสำคัญต่อการทำงานที่เหมาะสมและอายุการใช้งานที่ยาวนานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านี้ การตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ การรักษาความสะอาดของหม้อแปลง การตรวจสอบอุณหภูมิ การตรวจสอบระดับน้ำมันและคุณภาพ การบำรุงรักษาการระบายอากาศที่เหมาะสม และการจัดเก็บที่เหมาะสม ล้วนเป็นขั้นตอนสำคัญในการดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงอย่างเหมาะสม การปรึกษากับช่างไฟฟ้ามืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญด้านหม้อแปลงสามารถให้คำแนะนำที่มีค่าเกี่ยวกับความต้องการการดูแลและบำรุงรักษาเฉพาะ การดูแลและบำรุงรักษาที่เหมาะสมสามารถช่วยป้องกันปัญหาและยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า ทำให้สามารถถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“ ไฟฟ้า ” มีความสำคัญ และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ ถ้าลองนึกภาพดูเมื่อไหร่ที่ไฟฟ้าดับจะเกิดความโกลาหล หรือเดือดร้อนกันมากมายขนาดไหน ในธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่ๆ บางประเภทไฟฟ้าดับแต่ละครั้งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่าหลายๆแสนหรืออาจจะเป็นหลักล้านก็ได้การป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าดับ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่หลายๆ ฝ่ายควรให้ความสำคัญเป็นอันมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง วิธีการป้องกันสิ่งนี้ได้ก็คือการดูแล/การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้งานในระบบจำหน่าย ซึ่งได้แก่ สายเคเบิ้ล, เสาไฟฟ้า, เบรคเกอร์, รีเลย์, หม้อแปลงไฟฟ้า, ระบบกราวด์ ฯลฯ
ให้มีสภาพดี พร้อมใช้เสมอ

“ หม้อแปลงไฟฟ้า ” ถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักชนิดหนึ่งในระบบจำหน่ายที่เราใช้งานกันอยู่ในชีวิตประจำวัน คือเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูง จากระบบจำหน่ายให้มีระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ เพื่อจ่ายเข้าสู่อาคาร, บ้านเรือน, ถนนหนทางต่างๆ ฯลฯ ให้เราได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่ หม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีการหยุด ดังนั้นเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีอายุยืนยาวจึงควรจัดให้มีการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาประจำปี โดยมีการกำหนดความถี่ที่เหมาะสมเช่น ปีละ 1-2 ครั้งซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือความจำเป็นต่างๆ เช่น ลักษณะการจ่ายกระแส, สภาพแวดล้อม, สถานที่ตั้ง ฯลฯ และควรมีการตรวจสอบบำรุงรักษาที่เหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกับชนิดหรือประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้า

ดังนั้นทาง บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค จำกัด ชึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ให้เกิดการชำรุดก่อนเวลาอันควรซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของท่าน ทางบริษัทฯเราจะดำเนินการตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าของท่านโดยช่างผู้ชำนาญงาน และบริการดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยไม่เสียค่าตรวจเช็คใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่เกิดความเสียหาย ชำรุด เสื่อมสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์

ทางบริษัทฯ มีความยินดี และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเวลาอันใกล้นี้ หากท่านมีความประสงค์อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการ Tel. 034-978-557

การบริการครบวงจร เพื่อการดูแล และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณวางใจได้ในการบริการที่ประทับใจจากเรา…

บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจ บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค
ให้เป็นผู้ดูแล และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของท่าน เรามุ่งมั่นพัฒนาทั้งบุคคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองธุรกิจของท่านอย่างเต็มความสามารถ เพราะธุรกิจของท่านต้องเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาเราสัญญาจะเดินเคียงข้างท่านตลอดไป เพื่อดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงของท่าน ไม่ให้หยุดชงักมอบหมายงานสำคัญนี้ให้เรามืออาชีพคอยดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงให้ท่าน

การดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าหม้อแปลงไฟฟ้าทำงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า เคล็ดลับในการดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ามีดังนี้

  1. การตรวจสอบเป็นประจำ: การตรวจสอบหม้อแปลงของคุณเป็นประจำสามารถช่วยให้ตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ก่อนที่ปัญหาเหล่านั้นจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ มองหาสัญญาณการสึกหรอ เช่น การรั่ว สนิม หรือการเชื่อมต่อที่หลวม ขอแนะนำให้มีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยปีละครั้ง
  2. รักษาความสะอาด: สิ่งสกปรก ฝุ่น และเศษเล็กเศษน้อยสามารถสะสมบนหม้อแปลงและทำให้เกิดความเสียหายเมื่อเวลาผ่านไป การรักษาความสะอาดของหม้อแปลงสามารถช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น
  3. ตรวจสอบอุณหภูมิ: หม้อแปลงสร้างความร้อนขณะทำงาน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบอุณหภูมิของหม้อแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีความร้อนสูงเกินไป หากหม้อแปลงร้อนเกินไป อาจเป็นสัญญาณของปัญหาและควรแก้ไขทันที
  4. ตรวจสอบระดับน้ำมันและคุณภาพ: หม้อแปลงใช้น้ำมันเพื่อเป็นฉนวนและระบายความร้อน การตรวจสอบระดับน้ำมันและคุณภาพเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าหม้อแปลงได้รับการหล่อลื่นและระบายความร้อนอย่างเหมาะสม หากระดับน้ำมันต่ำ อาจเป็นสัญญาณของการรั่วไหลและควรแก้ไขทันที
  5. รักษาการระบายอากาศที่เหมาะสม: การระบายอากาศที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าหม้อแปลงสามารถกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหม้อแปลงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศที่เหมาะสม และระบบระบายอากาศทำงานอย่างถูกต้อง
  6. การจัดเก็บที่เหมาะสม: หากหม้อแปลงใช้งานไม่ได้เป็นระยะเวลานาน สิ่งสำคัญคือต้องจัดเก็บอย่างถูกต้องเพื่อป้องกันความเสียหาย เก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ห่างจากความร้อนจัดและเย็นจัด

การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ในการดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของคุณ จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าจะยังคงทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และช่วยยืดอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า โปรดจำไว้ว่าควรปรึกษากับช่างไฟฟ้ามืออาชีพหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับความต้องการการดูแลและบำรุงรักษาที่เฉพาะเจาะจงเสมอ