“ ไฟฟ้า ” มีความสำคัญ และมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ ถ้าลองนึกภาพดูเมื่อไหร่ที่ไฟฟ้าดับจะเกิดความโกลาหล หรือเดือดร้อนกันมากมายขนาดไหน ในธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่ๆ บางประเภทไฟฟ้าดับแต่ละครั้งก่อให้เกิดความเสียหายเป็นมูลค่าหลายๆแสนหรืออาจจะเป็นหลักล้านก็ได้การป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าดับ ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องที่หลายๆ ฝ่ายควรให้ความสำคัญเป็นอันมาก โดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง วิธีการป้องกันสิ่งนี้ได้ก็คือการดูแล/การบำรุงรักษาอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้งานในระบบจำหน่าย ซึ่งได้แก่ สายเคเบิ้ล, เสาไฟฟ้า, เบรคเกอร์, รีเลย์, หม้อแปลงไฟฟ้า, ระบบกราวด์ ฯลฯ
ให้มีสภาพดี พร้อมใช้เสมอ

“ หม้อแปลงไฟฟ้า ” ถือว่าเป็นอุปกรณ์หลักชนิดหนึ่งในระบบจำหน่ายที่เราใช้งานกันอยู่ในชีวิตประจำวัน คือเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้าแรงสูง จากระบบจำหน่ายให้มีระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ เพื่อจ่ายเข้าสู่อาคาร, บ้านเรือน, ถนนหนทางต่างๆ ฯลฯ ให้เราได้ใช้ประโยชน์กันอย่างเต็มที่ หม้อแปลงไฟฟ้าจะถูกใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่มีการหยุด ดังนั้นเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีอายุยืนยาวจึงควรจัดให้มีการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาประจำปี โดยมีการกำหนดความถี่ที่เหมาะสมเช่น ปีละ 1-2 ครั้งซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือความจำเป็นต่างๆ เช่น ลักษณะการจ่ายกระแส, สภาพแวดล้อม, สถานที่ตั้ง ฯลฯ และควรมีการตรวจสอบบำรุงรักษาที่เหมาะสม ถูกต้อง สอดคล้องกับชนิดหรือประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้า

ดังนั้นทาง บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค จำกัด ชึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานไม่ให้เกิดการชำรุดก่อนเวลาอันควรซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจของท่าน ทางบริษัทฯเราจะดำเนินการตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าของท่านโดยช่างผู้ชำนาญงาน และบริการดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยไม่เสียค่าตรวจเช็คใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่เกิดความเสียหาย ชำรุด เสื่อมสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์

ทางบริษัทฯ มีความยินดี และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสรับใช้ท่านในเวลาอันใกล้นี้ หากท่านมีความประสงค์อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการ Tel. 034-978-557

การบริการครบวงจร เพื่อการดูแล และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณวางใจได้ในการบริการที่ประทับใจจากเรา…

บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค จำกัด ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ไว้วางใจ บริษัท สังวาลย์ อิเลคทริค
ให้เป็นผู้ดูแล และบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของท่าน เรามุ่งมั่นพัฒนาทั้งบุคคลากร และเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองธุรกิจของท่านอย่างเต็มความสามารถ เพราะธุรกิจของท่านต้องเดินไปข้างหน้าตลอดเวลาเราสัญญาจะเดินเคียงข้างท่านตลอดไป เพื่อดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงของท่าน ไม่ให้หยุดชงักมอบหมายงานสำคัญนี้ให้เรามืออาชีพคอยดูแลและบำรุงรักษาหม้อแปลงให้ท่าน